Conferentie voor ruim 500 professionals in de windindustrie. Sessies geleid door Harm Edens met gasten als minister Rob Jetten. Plenaire sessies, ronde tafel gesprekken, catering, terras: al deze elementen waren gecombineerd in en om de Felison Cruise Terminal.